.
Новини
Видео БНТ - Национален календар: е
110 г.
от рождението на Лъчезар Станчев - "Поета на Усмивката" - YouTube

•• Книги за ЧЕТЕНЕ:
•• Лъчезар Станчев от 30-те до игото на Париж и "Усмивката" - 2011, Изд. БАН-Институт за литература, юбилеен сборник
•• Париж и Елена - охридската принцеса-2008

•• "10 / 100 ЛС"

•• Думите ... в CD дискове
Творци четат свои произведения

•• Кирил Кадийски
: "...през 65-66 година някъде имахме великолепен Хьолдерлин в превод на Атанас Далчев и Чило Шишманов. Преди това Кавафис.После дойде Верхарен на Лъчезар Станчев,..." (анкета от Св. Жеков).
••Здравка Ракова, "Д. Немиров - забравеният председател на СБП":
"УС одобрява и предлага пред събранието, проведено на 31 май 1937 г., 25 души. Присъстващите 48 писатели чрез тайно гласуване избират 14:
Лъчезар Станчев
, Ран Босилек, Д. Б. Митов, Д. Гундов, Г. Цанев, Славчо Красински, Теод. Атанасов, Ив. Мешеков, Димо Сяров, Д. Талев, Змей Горянин, Хр. Радевски, Жана Николова, Ал. Караангов"
••Невена Стефанова, "По въпроса за измите...": "Сашо Вутимски
, срещнах случайно в дома на Лъчезар Станчев..."
••Конференция ИЛ-БАН: 100 г. на сп. Детска радост на Ран Босилек и 90 г. на
••"Усмивката, тя води двама млади" в БНТ Шоуто на канала. 1-ви октомври ден на Усмивката.


••Феноменалното "Славейче" основано 1957 г., достига над 120-хиляден тираж.


•• В търсене на "Великият мит за Ботев в Сорбоната в Париж"?


•• в. Уикенд: Лъчезар Станчев 105 г .

•• Представлението
"Охридската принцеса" се отлага!

 

 


"Вила Незабравка", родната къща на поета. Семеен хотел с осем стаи построен със заем от Ипотекарна банка от учителите Донка и Дончо Станчеви в курорта Вършец и завършен в 1911 г.

Из архива на ЛС
Елин Пелин и Лъчезар Станчев през 40-те години пред дома на Елин Пелин в кв.Лозенец.
Елин Пелин и Лъчезар Станчев
пред дома на Елин Пелин.


a•• Валери Петров: "Помня, че наизуст знаехме неговите неща и всички се влияехме. А пък най-много Сашо Вутимски... И това се отрази и най-много на неговата поезия, в която когато се вглеждаме, ние които помним, виждаме до ден днешен влиянието на лъчезар-станчевия стих, както казах разкрепостен и не само в неговата ритмика, но и в идеите на поета..."

•• Проф. Св. Игов: " Стихотворението („Ти се връщаш“) е според мене съвсем пряка реплика към Далчев и то не само защото съвпадат отиващият и завръщащият се, но и защото тука е много точен в това стихотворение. Дори бих казал не е само автоинтерпретация, а интерпретация на Далчевата поетика, в която продължават да тежат „безмерно разочарования безбройни“. На тях Лъчезар Станчев противопоставя „любов и малка земна вяра“. Това е противостоенето на тези двама поети. " Светлозар Игов, 2011. В: Лъч. Станчев от 1930-те години до игото на Париж и "Усмивката", БАН-ИЛ.

•• 105 г., Емил Коралов. Обичаният автор на "Чинарите зашумяха" създава през 30-те г. първите български фантастични сериали (за "Жари и Морското момиче") стр-1; стр-2 .

hУСМИВКАТА - песен на ТРАМВАЙ № 5
Музика Митко Щерев
Текст Лъчезар Станчев


Не знае никой преди колко века
разбудила е тя човешкото в човека,
но струва ми се, в нощ студена
от майчина целувка е родена.

Усмивката - тя води двама млади
към върхове и звездопади.
Усмивката - със свойта нишка лека
човека тя привързва,
човека тя привързва към човека.

И днес на твойте устни тя цъфти,
усмихнеш ли се - хубава си ти.
Не бива без усмивка дом да има,
без нея по света ще бъде вечна зима.

Усмивката - тя води двама млади
към върхове и звездопади.
Усмивката - със свойта нишка лека
човека тя привързва,
човека тя привързва към човека.

Усмивката.
Усмивката - със свойта нишка лека
човека тя привързва,
човека тя привързва към човека.
Усмивката.

2005. "Усмивката" става емблема- песен за 40 години КокаКола в България


КАПКА         
  На Атанас Далчев, 1930

От синята небесна тишина
порониха се чисти едри капки,
затупаха в праха, по мойта шапка
и на ръката ми се спря една.

Тя е дошла от толкова високо,
та нейното око е още чисто.
Защо смени лазурите дълбоки
със тоя прах ти, бисерно мънисто?

Дали помисли, че и тука има
лазури, вечност в погледа под шапката?
Ако е тъй, напразно си дошла,

че те са тука тъй непостижими.
Докосвам с устни и изпивам капката,
частица от небесната душа.

latchezar_stantchev
Снимка на Лъчезар Станчев, 1948 г. от публичния архив на поета. Разрешено е свободното ползване и копиране на снимката.

1930-те

bж Митът "Стих на Ботев в Сорбоната в Париж" с Елюар и Пикасо до Лъчезар Станчев от 30-те години. 2014

•• 22.9.1930 г., Петър Динеков, "Безшумни дни", в. "Лит. глас".
•• 10.1930 г., Зах. Кам., , "Безшумни дни", сп. Провинция.
•• 1933 г., Йордан Бадев, "Нищо ново под слънцето. (най-младите ЛС...), в. "Зора".
•• 1934 г., Милко Ралчев, "Критика на новата бълг. лирика".
•• 1936 г., Петко Росен, "Поезията 1936", в. Зора.

•• 1937 г., "Как Париж посреща свойте гости", в. "Заря".
••
1938 г., Кирил Кръстев, "С българи в Париж", Изд. БП, 1988.
•• 1938 г., СБП, Анонимния литературен конкурс „Лидия и Иван Шишманови”, в. Зора.

•• 8.3. 1939 г., "Вечер в Париж в чест на българския ПЕН клуб", в. "Заря".
•• 8.4. 1939 г., Български новини от Париж, в. "Заря"
•• 1939 г., Георги Цанев, "СТАРИ И НОВИ ПИСАТЕЛИ НА НАЙ-ЮЖНИТЕ СЛАВЯНИ".
•• 1939 г., Голямата годишна награда за поезия, в. Зора, "Щастливците от 1939", Йордан Бадев.
••1940 г., Nicolai DONTCHEV, "TERRE DE SOLEIL", par LATCHEZAR STANTCHEV, LA PAROLE BULGARE.
•• 1941 г., ..........Гатю С. Никитов, "За Училище за жени", сп. Развитие.
•• 1966 г., Максим Наимович, "Емил Верхарен, Стихии", Превел Лъчезар Станчев, „Народна култура ", 1965 г .
•• 1992 г., Иван Радославов, Българска литература 1880-1930, УИ "Св. Климент Оридски", 1992.
•• 1998 г., Св. Игов, "Париж под слънце и благи думи...".
•• 2005 г., Св. Игов, "Кратка история на българската литература", Изд. З. Стоянов, УИ "Св. Кл. Охридски.• • Багряна между Д. Немиров и Вл. Полянов и пред Ас. Разцветников. На втори ред - Лъч. Станчев (четвърти). ПЕН клуба в Амер. колеж, 1937.

•• Вълчан Хаджи-Вълчанов: "...бях почувствал колко сродни по дух са били младият, признат вече поет Лъчезар Станчев, и изгряващата звезда Вутимски..."

•• "Париж под слънце и благи думи от съвременници, 1998 г.
"Благи думи" от Ал.Геров, Петър Динеков, Йордан Бадев, Илия Петров, Недялко Йорданов, Лиана Даскалова, Евтим Евтимов, Радой Ралин, Бойко Ламбовски...

"Бивалици" от Ели:  
  Елин Пелин кум
÷ 1939 - френският ПЕН-клуб прави най-голямото представяне на културата на България в ХХ век  ÷ Парижкият роман на Лъчезар  ÷ "Отличие за името и малко топлинка за кесията"  ÷   Елин Пелин кръстник   ÷    Бивалици във вестник "Стършел"  ÷   Първият Лъчезар.


РАЗДЯЛА

ДЪЖДЪТ ръми, ръми. Един баща
с жена, с дете се връща през полето.
Детето на гърба му със ръце
с доверие през шия го прегръща.
Те имат дом, те имат своя къща,
там някъде във крайния квартал,
какво че дъжд ръми,
какво че има кал?

Аз заминавам, тръгвам скоро сам,
и ти сама оставаш тук, любима.
Дали ще се завърна, и дали
ще можем някога, да бъдем трима,
в такава нощ, когато дъжд ръми, -
и ласката на мъничка ръка
да пръска светлина по моя път?

Светът какво е без да се обича?
В широкото поле ръми дъждът
и по лицето ми студен се стича.

Дончо Станчев-Лъчезаров бащата на поета. 1899 г.

Елена,
художник Цветана
Щилянова


"Моят век с "Усмив-ката" и СБП-ейци"
в. Словото - Facebook

•• In Memoriam за Мамето.
•• Издание на Институт за литература при БАН, под редакцията на доц. В. Чернокожев.
БАН ИЛ Лъчезар Станчев от игото на Париж до Усмивката
•• Още един
народ
нахранен с 2 риби.1••Змей Горянин,"Епиграми"

Шоуто на Слави с "УСМИВКАТА"
КОНКУРС "ЛЪЧЕЗАРНА УСМИВКА":
Ц. Христова, Ст. Прохоров, Вл. Генов.


Любо и Трамвай 5 - Усмивката (2006) 2008 www.youtube.com

Усмивката - тя води двама млади
към върхове и звездопади...5 мин - 3 юли 2009 www.YOUTUBE.com

Когато децата празнуват,
когато се смеят децата,
в градината цъфват цветята
и слънцето в китната круша
се спира да гледа и слуша...

•• In Memoriam - ЕЛЕНА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВА ни напусна завинаги, 28.3.2013 март 2012
•• в. Култура :: Културен коктейл - Брой 12 (2674) 30 мар 2012 – 100-годишния юбилей на Елена Лъчезар Станчева и 20-години от безкрайността на поета на "Усмивката".

а••Честване на Юбилея на Иванка Митева - Коралова в Операта с "Хофманови разкази"


•• Първо МЯСТО за сайт Л. ЛЮБЕНОВ - ПОЕЗИЯ- ПРЕВОД дизайн от Вл. Л. Станчев. Виж в Каталог „За култура” и Google. 2-ро място за К. Кадийски ("Стоичков на българската поезия" и член на френска академия). 3-то за сайт - Гео Милев.

•• "Париж под слънце и ..." - 1998
•• "Париж под слънце и благи думи от съвременници", 1998 г.
"Земя под слънце" I-ва награда - 1939 г.
•• "Хора по стрехите" - 1935 г.
•• "Пролет на булеварда" - 1933 г.
•• "Безшумни дни" - 1930 г.

•• "109 песни" - MMXVII

•• Паметната плоча пред дома на Лъчезар Станчев в гр. София, 2008 г.
•• Lachezar Stanchev's grave at the Central Sofia Cemetery in a plot of land 29