„Арт книжарница” обявява
поетичен конкурс


„ЛЪЧЕЗАРНА УСМИВКА - 2008” в 14 стиха
,
посветен на 100-годишнината от рождението на Лъчезар Станчев.

На авторите на първите три класирани от журито стихотворения ще се осигури възможност да прочетат творбите си по време на празника по случай годишнината, на 19 октомври 2008. Трите първи класирани стихотворения ще бъдат публикувани на сайта на книжарницата. Не се приемат за участие повече от 14 стиха на автор. Допуска се участие с авторски псевдоним.

Изпратете Ваши НЕПУБЛИКУВАНИ 14 стиха до 17.10.2008 г.
на e-mail: art.bookshop.bg@gmail.com

КАПКА

На Атанас Далчев, 1930

От синята небесна тишина
порониха се чисти едри капки,
затупаха в праха, по мойта шапка
и на ръката ми се спря една.

Тя е дошла от толкова високо,
та нейното око е още чисто,
защо смени лазурите дълбоки
със тоя прах ти, бисерно мънисто?

Дали помисли, че и тука има
лазури, вечност в погледа под шапката?
Ако е тъй, напразно си дошла,

че те с тука тъй непостижими.
Докосвам устни и изпивам капката,
частица от небесната душа.