Последната снимка на Елин Пелин. Личен архив на ЛС, 1947 г.

•• 1949 г., Елин Пелин: Как пиша?
... Както ви казах, по едно време директор на Народната библиотека беше Пенчо Славейков, поднесох му първата книжка от списанието. Той го погледна и го захвърли с голямо презрение. Аз, млад писател, исках нещо радостно да ми каже, но той го захвърли с голямо презрение, там бях печатил "нечиста сила". Той по­гледна и каза: "това какво е? Защо с такива едри букви е напечатано?"
(Беседа на Елин Пелин с писатели, по инициатива на Ст. Ц. Даскалов,  със съдействие на Лъчезар Станчев на 3 май, 1949 г. в София. Из архива на Л.С.) [продължение]

k
Новини

•• "Литературно събитие на годината", Лит. вестник, Юлиан Желиев: "...От критическите заглавия - “Литературно-историческата реконструкция” на М. Нсделчев; “Словото - начин на Живот” на Р. Русев; “Ал. Солженицин. Класика срсщу канон” на Вл. Донев; сборникът “Лъчезар Станчев: от 30-те до игото на Париж и “Усмивката”..."
•• Кирил Кадийски:
"...през 65-66 година някъде имахме великолепен Хьолдерлин в превод на Атанас Далчев и Чило Шишманов. Преди това Кавафис.После дойде Верхарен на Лъчезар Станчев,..." (анкета от Св. Жеков)

•• Лена в ЕвровизияЛена в Евровизия


•• Българската литературна критика за Елин Пелин
•• Дарин Тенев: Конфлектът млади -стари в лишеността от Бог:

Нека се опитаме да прочетем някои отначините, по които Бог се появява, за да не се появи, в текста.

Само веднъж е споменат в авторовата реч: "Бог не чуваше горещите молби на старо и младо – за капка росица, за здраве и за утеха". Не е случайно, че се характеризира с отрицателната форма на глагол: "не чуваше". Тази негация като че симптомизира останалата част от авторовата реч, в която Бог го няма. Сякаш ни казва, показвайки, разказва ни това отсъствие.

За сметка на това "боже" е първата дума, която се появява в пряката реч. Именно така – "Боже, какъв тежък грях сторихме, боже!" – чрез обръщение, апел, апостроф е въведен Бог.  По-скоро призован, но неидващ.

След това се появява в речта на свещеника, който твърди, че тази болест е "напаст божия", нарича онези, които не му вярват "безбожници" и твърди, че "заради такива ни бог наказва"...k

•• .Радой Ралин не е плагиат? Хайтов и Енев: " Славейков: Сит търбух за наука глух (стр. 524) Ралин: Глух, но послушен! Сит търбух за наука глух." Доц. В. Чернокожев: "Пословиците и поговорките на дядо Славейков не влязоха в затвора, но кладата не им се размина."

В.Чернокожев, Е.Трайкова, П.Панчев, Р. Чернокожева
•• Конф. ИЛ-БАН: 100 г. на сп. Детска радост на Ран Босилек и 90 г. на Леда Милева и Валери Петров. 28.10.2010. Участваха: В. Чернокожев, Ел. Трайкова, П. Велчев, П. Панчев, Р. Чернокожева, ...

•• Бивалици: "У Елин Пелин на сърна
•• Елин Пелин кум

...Ведрата сутрин на неделята - 20 юли 1941 година - започна с обличане на булката, по предложение на кумата Стефанка, в тяхната къща. Отсуматохата се възползваха девойките, за да си напишат имената върху моята обувка и така да си осигурят скорошно омъжване.

За венчавката ни прие вековният свод на църквата “Света София”. Заради съобщението във вестниците придойдоха много приятели и близки, дори от Охрид.Доцърквата ни отнесе лъскав автомобил. В трепкаща светлина на свещи, с мирисна църковни благовония, се леешеразкошът на свещено-действието. Кумът и кумата, в официални облекла, закичени с бели цветчета, стояха до нас и с усмивка ни напътстваха. В булчинския букет трептяха най-нежнитебели гладиоли, поръчани в царската градина на двореца Врана. [продължение]

k

•• Б. Кунчев, "Участ" и "съдба" в поезията на Атанас Далчев.
• В. Чернокожев и Р. Пашалийска за “Кондика на Светата Бачковска ставропигиална обител” от Змей Горянин. •• Стихове на Вътьо Раковски.
•• За Никола Статков - "Казусът да си достоен писател."
•• Едвин Сугарев, "Самотата в стиховете на Далчев и Вутимски".
•• Змей Горянин, "Епиграми".


1

о•• Моят приятел Елин Пелин. Змей Горянин. Сърдечното приятелство с Елин Пелин, в продължение на почти две десетилетия, е изворът на мемоарния текст в тази книга.  Румяна Пашалийска © съставителство, предговор и научен коментар.

Елин Пелин и Лъчезар Станчев през 40-те години пред дома на Елин Пелин в кв.Лозенец.Елин Пелин и Лъчезар Станчев пред дома на Елин Пелин, 40-те.

 

k

 

Новини        

•• В. Стандарт: Романът "Градината с разпятието" от Мартен Калеев.
••Атанас Звездинов: Басни.
•• От сайта "Думите": Търсете компактдискове с рецитали в: "Български книжици", "Нисим", ...

•• Първо МЯСТО за сайт Л. ЛЮБЕНОВ - ПОЕЗИЯ- ПРЕВОД, дизайн от Вл. Л. Станчев. Виж в Каталог „За култура” и Google. 2-ро място за К. Кадийски ("Стоичков на българска-та поезия" и член на Френската академия). 3-то за сайт за Гео Милев.